Produkte të veçanta

 • Pa Doc Pa Kredi

  Pa Doc Pa Kredi

  Min.Kërkohen rezerva 3-vjeçare P&I

 • Pasqyra bankare

  Pasqyra bankare

  Maks.Shuma e kredisë 3 milion dollarë |Maks.LTV 80%

 • Kredi Jumbo

  Kredi Jumbo

  Shuma e kredisë tejkalon kufijtë për një kredi konvencionale konforme

 • DSCR

  DSCR

  Nuk ka nevojë për kthim për punë/të ardhura/tatim
  Vetëm për investime në pronë

 • WVOE

  WVOE

  Vetëm huamarrësit me pagë

 • P&L

  P&L

  I vetëpunësuar Vetëm Huamarrësi i nënshkruar P&L Lejohet

 • Shlyerje e Përkohshme

  Shlyerje e Përkohshme

  30 vjet fiks;2-1 Shlyerje

Gjeni ekzekutivin e llogarisë suaj